Avgiftsavier

Hjälp Brf Yxan och därmed dig själv att spara portokostnader och miljö genom att välja bort månadsavier på papper! Nedanstående alternativ är möjliga: Autogiro Numera finns det möjlighet för dig som har autogiro att få månadsavierna via din e-post istället för på papper. Om du tycker detta är ett alternativ för dig gör i så […]

Kollektiv anslutning av bredband

2018-02-27 På årsstämman 2017-11-30 togs beslut om kollektiv anslutning av bredband. Brf Yxans bredbandsleverantör är AllTele. Detta innebär: -Minskad administration. Det är tidskrävande att hålla register på vem som är ansluten. -Medför en lägre kostnad. Om alla betalar för bredband delas kostnaderna på fler användare. -Kostnaden beräknas minska till 99 kr/månad, från dagens 149 kr/månad. […]

Boendeportal!

Brf Yxan har anslutit sig till en digital tjänst hos Primär Fastigheter som ger våra medlemmar fler valmöjligheter avseende avgiftsavisering, kontaktuppgifter etc. Inloggningsuppgifter för denna boendeportal finns på era månadsavgiftsavier!

Tvätta inte efter klockan 22

2018-01-27 Styrelsen har nåtts av klagomål om störningar från tvättmaskiner i lägenheterna. Om du har en egen tvättmaskin i din lägenhet så tänk på att inte använda den efter klockan 22. Vibrationerna från maskinen fortplantar sig i huset och orsakar störning hos dina grannar.

Förvara inget ätbart i garagen!

2017-11-27. Har du en garageplats? Var då noga med att inte förvara något ätbart där! Vi har fått problem med råttor i några av våra garage. Åtgärder är vidtagna, men du kan hjälpa till genom att inte ha någonting i ditt garage som kan locka dit dem!

Sopsortering

2017-09-01 Sopsortering Tyvärr fungerar sopsorteringen sämre igen och Brf Yxan kommer därför att genomföra kontroller under hösten. Vi boende har själva fattat beslut på årsstämma om att vi skall sopsortera och att felaktig sopsortering skall medföra en sopsorteringsavgift om 500 kronor. Om sopsorteringen inte uppfyller Renovas krav finns det en påtaglig risk att Brf Yxan […]

Brandsäkerhet i allmänna utrymmen

2017-09-01 Brandsäkerhet i allmänna utrymmen Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphus eller källar-/vindsgångar. Brf Yxan har noterat att detta sker allt oftare och kommer därför att forsla bort föremål som lämnats på sådana platser utan förvarning. Vet du med dig att du förvarar saker i allmänna utrymmen så flytta dessa snarast till […]

Brist på parkeringsplatser och garage!

2017-03-27 Brf Yxan har brist på parkeringsplatser och garage. Om du har en parkeringsplats eller en garageplats som du inte använder så kontakta gärna föreningsexpeditionen och säg upp den. Du slipper månadskostnaden för en plats du inte använder och någon annan boende kan få sin parkeringssituation löst! info@brfyxan.se 031 – 469750

Entré- och källardörrar

2017-03-04 Vi vill påminna om att det är viktigt att se till att entré- och källardörrarna går i lås efter det att man passerat dem. Känn gärna på dörren för att vara säker!

Högre hastigheter i Brf Yxans nätverk!

2016-11-22 Högre hastigheter i Brf Yxans nätverk! Under sommaren har samtliga switchar i vår förening bytts ut för att kunna leverera högre hastigheter samt öka driftsäkerheten. De nya switcharna är dessutom förberedda för ”Triple Play” vilket innebär att vi i framtiden kan få tv via bredbandet. I varje lägenhet finns ett nätverksuttag som installerades av […]