Glad Påsk!

En Glad Påsk önskas alla medlemmar i Brf Yxan av personal och styrelse!

Gymmet öppnar 26 November

2018-11-13 Reparationerna efter den svåra vattenskadan i gymmet börjar bli klara. Gymmet öppnar igen måndagen den 26 november.

Problem med ljud och lukt från ventilationen

2018-07-09 Några lägenheter har rapporterat problem med ljud och lukt från ventilationen. Vi vill därför påminna om att det inte är tillåtet att ansluta en vanlig spisfläkt direkt till fastighetens ventilationssystem. Detta eftersom matos och lukt då kan tryckas ut i de andra lägenheterna. Det finns sätt att lösa det på: -Byt ut din vanliga […]

Information om Brf Yxans bredband

2018-07-02 Från och med den 1 juli 2018 är alla lägenheter i föreningen kollektiv anslutna till vårt bredband, efter beslut på föreningsstämma. Bredbandet levereras av AllTele (telefon: 0771-250550). Felanmälan görs till dem! I samtliga lägenheter finns ett nätverksuttag i hallen. Här kopplar du in dig. Kablage (eller utrustning för trådlöst nätverk) står de boende för […]

Avgiftsavier

Hjälp Brf Yxan och därmed dig själv att spara portokostnader och miljö genom att välja bort månadsavier på papper! Nedanstående alternativ är möjliga: Autogiro Numera finns det möjlighet för dig som har autogiro att få månadsavierna via din e-post istället för på papper. Om du tycker detta är ett alternativ för dig gör i så […]

Kollektiv anslutning av bredband

2018-02-27 På årsstämman 2017-11-30 togs beslut om kollektiv anslutning av bredband. Brf Yxans bredbandsleverantör är AllTele. Detta innebär: -Minskad administration. Det är tidskrävande att hålla register på vem som är ansluten. -Medför en lägre kostnad. Om alla betalar för bredband delas kostnaderna på fler användare. -Kostnaden beräknas minska till 99 kr/månad, från dagens 149 kr/månad. […]

Boendeportal!

Brf Yxan har anslutit sig till en digital tjänst hos Primär Fastigheter som ger våra medlemmar fler valmöjligheter avseende avgiftsavisering, kontaktuppgifter etc. Inloggningsuppgifter för denna boendeportal finns på era månadsavgiftsavier!

Tvätta inte efter klockan 22

2018-01-27 Styrelsen har nåtts av klagomål om störningar från tvättmaskiner i lägenheterna. Om du har en egen tvättmaskin i din lägenhet så tänk på att inte använda den efter klockan 22. Vibrationerna från maskinen fortplantar sig i huset och orsakar störning hos dina grannar.

Förvara inget ätbart i garagen!

2017-11-27. Har du en garageplats? Var då noga med att inte förvara något ätbart där! Vi har fått problem med råttor i några av våra garage. Åtgärder är vidtagna, men du kan hjälpa till genom att inte ha någonting i ditt garage som kan locka dit dem!

Sopsortering

2017-09-01 Sopsortering Tyvärr fungerar sopsorteringen sämre igen och Brf Yxan kommer därför att genomföra kontroller under hösten. Vi boende har själva fattat beslut på årsstämma om att vi skall sopsortera och att felaktig sopsortering skall medföra en sopsorteringsavgift om 500 kronor. Om sopsorteringen inte uppfyller Renovas krav finns det en påtaglig risk att Brf Yxan […]