Problem med ventilation

09

Vi vill därför påminna om att det inte är tillåtet att ansluta en vanlig spisfläkt direkt till fastighetens ventilationssystem. Detta eftersom matos och lukt då kan tryckas ut i de andra lägenheterna.

Det finns sätt att lösa det på:

-Byt ut din vanliga spisfläkt mot en spiskåpa anpassad för flerfamiljshus. Spiskåpan har ett spjäll som man öppnar och stänger.

-Koppla bort din vanliga spisfläkt från fastighetens ventilationssystem (hålet i väggen) och montera dit ett frånluftsdon.

Observera att du måste ha ett kolfilter monterat i din fläkt för att undvika att matos trycks ut i ditt eget kök!