Byte av belysning

Nu startar arbetet med utbyte av den gamla belysningen i våra låghus till en modern, närvarostyrd och energisnål belysning. Arbetet utförs av Inter El AB och beräknas vara klart efter sommaren.