Fritidslokalen

Fritidslokalen kommer inte att kunna bokas under 2021. Lokalen kommer att användas av en entreprenör som skall utföra målningsarbeten i vårt område.