Byte av belysning

2020-05-17

Nu startar arbetet med utbyte av den gamla belysningen i våra låghus till en modern, närvarostyrd och energisnål belysning.

Arbetet utförs av Inter El AB och beräknas vara klart efter sommaren.