Parkering & Garage

BRF Yxan har 184 parkeringsplatser och 60 garageplatser (varav 23 är varmgarage). Därtill finns 12 stycken besöksplatser för korttidsparkering. Dessa betalas via den parkeringsautomat som är belägen utanför Lövmånadsgatan 5 eller via sms.

Medlem i föreningen som önskar hyra parkeringsplats eller garageplats anmäler detta på fastighetsexpeditionen och placeras därefter i kö. För närvarande är efterfrågan på garageplatser stor och väntetiden därför lång.

Städning och snöröjning av såväl parkeringsplats som garage utförs av den som hyr platsen.