Ombyggnation

Om du funderar på att bygga om / reparera i din lägenhet bör du tänka på följande:

Titta i stadgarna!

Regler för ombyggnation/renovering samt ansökan/anmälan hittar du här.

Läs mer om vem som svarar för underhållet här.

Meddela grannar i trappuppgång via anslag på anslagstavlan vad Ni avser att göra, om det medför oljud i form av bilning, betongborrning och liknande och sätt även upp meddelandet i intilliggande trappuppgångar.

Skall Du göra förändringar i bärande konstruktioner skall detta i förväg godkännas av föreningen samt bygglov sökas. Ansökan skickas till BRF Yxan, c/o Primär Fastighetsförvaltning, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg. Föreningen såsom fastighetsägare undertecknar ansökan om bygglov.

Avser du att renovera badrum/dusch. Viktigt att veta vid brunnsbyte: ”tjockleken” av betong under brunnsbotten är mycket tunt och genombilning i grannens tak är snarare regel än undantag. Vi rekommenderar vid denna typ av arbete, att granne under förvarnas och att ytan under skyddas mot ev nedfallande betong (badkarskant, handfat mm). Vid ev genombilning får den som genombilat även stå för reparation av skador hos grannen.

Kontrollera att avstängningsventiler för varm & kallvatten fungerar innan arbetet startar, fungerar dessa dåligt står föreningen för denna reparation, kontakta fastighetsskötaren för utbyte.

Föreningen genomförde stamrenovering år 2000.

Som bostadsrättshavare har du skyldighet att se till att tätskikt i badrum är tätt. För sent utfört underhåll kan vålla skador i stomme och hos grannar.

Vid mindre ingrepp såsom målning och tapetsering krävs inga lov, men tänk på att inte utföra arbeten så att de stör grannar på kvällar och helger.

Balkonger får inglasas, innan utförande, skall detta iförväg godkännas av föreningen. Ansökan skickas BRF Yxan, c/o Primär Fastighetsförvaltning, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg.

Spisfläkt (Köksfläkt) – Du får endast installera en kolfilterfläkt ovanför spisen i köket. Den får absolut inte anslutas till köksventilationen!