Miljöhus

För att påveka vår miljö så lite som möjligt att det viktigt att vi alla hjäps åt med att sortera vårt avfall, så att så mycket som möjligt återvinns.

Sopnedkasten i husen är sedan länge plomberade. Du sorterar ditt hushållsavfall i:
– Kompost
– Brännbart
– Övrigt avfall (plast, metall, tidningar, färgat och ofärgat glas, papp samt batterier)

Tänk på att alltid sortera dina sopor! Felsorterade eller osorterade sopor riskerar att medföra högre utgifter för föreningen och därmed högre månadsavgifter. Är Du osäker på hur Du skall göra – kontakta fastighetsexpeditionen! Det finns även mycket att läsa om hur man skall göra på hemsidan för Göteborgs Stad.

Kompost och brännbart slängs sedan i det miljöhus som du blir tilldelad när du flyttar in. I miljöhusen finns även möjlighet att lämna glödlampor, lysrör samt mindre elektronik.

BRF Yxan har tre stycken fristående miljöhus (mellan Lövmånadsgatan 3 och 5, ovanför Östra Midvintersgatan 20, nedanför Första Majgatan 22) och ett inbyggt i höghuset på Fastlagsgatan 2.

Det är Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten som genom entreprenör tömmer behållarna för Brännbart och Kompost i miljöhusen en gång i veckan. Om de av någon anledning inte tömt behållarna så att dessa är fulla så kontakta gärna dem och påtala detta.

Resterande avfall så som plast, metall, tidningar, färgat och ofärgat glas, papp samt batterier lämnas vid återvinningsstation. De två som ligger närmast vår förening finns på kortsidan av affärshuset på Östra Midvintersgatan samt mitt emot Citytorget på Första Majgatan.

Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation, återvinningscentral (ÅVC) eller till farligt avfallbilen.

Även större avfall (möbler, miljöfarligt avfall, datorer och annan hemelektronik, vitvaror etc) får de boende själva ta till någon av kommunens Återvinningscentraler. Den närmaste är Kretsloppsparken Alelyckan.

Ju mer vi sorterar desto bättre blir det för miljön!

Du som är boende i Göteborgsstad har fria besök på en återvinningscentral (ÅVC). För att komma in på återvinningscentralen behöver du ett ÅVC-kort eller ett körkort.

Viktigt att inte ställa ut saker/avfall

– Det inte är tillåtet att ställa ut saker i källargång, soprum eller vindsgång. Detta strider mot våra föreningssregler.
– Den som ställer ut saker kommer att debiteras borttransport av sakerna/soporna.

Om vi alla hjälps åt får vi en trevlig boendemiljö!

Tack för att du sorterar och gör en insats för miljön!