Kortedala

1950 lades en dispositionsplan fram för den stadsdel som vi idag känner som Kortedala. Här, nordost om Göteborg, dominerades terrängen länge av skog och berg samt några få torp. Nu skulle dock detta förändras i och med byggandet av Göteborgs första satellitstad. Man kallade det så eftersom den nya stadsdelen byggdes utan att hänga samman med någon befintlig stadsbebyggelse.

Namnet Kortedala kommer från ett av torpen som fanns i området strax söder om korsningen av det som idag är Runstavsgatan och Minutgatan. Första gången det omtalades var 1827 då det skrevs ‘Korta dahlen’. Från omkring 1840 stavas det som idag. Betydelsen anses vara just den kortadalen i motsats till den närbelägna Djupedalen. Förleden i namnet uttalades tidigare kote- även kota-, kotta- och kåtte.

1952 började byggnationen och tillsammans med t ex Vällingby utanför Stockholm byggde man helt i femtiotalets folkshemsstil. Höghus, låghus och egnahem blandades i samklang med naturen. Fyra stycken stadsdelstorg – Årstidstorget, Citytorget, Kortedala Torg och Kalendertorget – skapades också för att tillgodose behovet av service. 1953 bildas bostadsrättsföreningen ‘Riksbyggen Göteborgshus Nr 19’ och året därpå börjar våra hus byggas. Redan i slutat av 50-talet var stadsdelen ”färdigbyggd” i sin första form.

Kortedala ligger i ett område som med rätta kan beskrivas som mycket naturskönt. Det avgränsas i norr och väster av två vattendrag, Lärjeån respektive Göta Älv. I söder finns stadsdelen Gamlestan som Kortedala övergår i genom ett skogs- och bergsområde som till stor del upptas av Kvibergs Kyrkogård. Bergsjön ligger öster om Kortedala på andra sidan av några djupa dalgångar.Särskilt värd att nämna är Lärjeåns dalgång med sitt unika växt- och djurliv och som genom vackra, men inte alltid lätta, stigar är tillgängligt för promenad och motion. Säveån i söder erbjuder också möjlighet till fiske och friluftsliv.

Vi vill också rekommendera ett besök på Kortedala Museum, beläget ett stenkast från vår förening, på Adventsvägen 1. Här har en tvårumslägenhet återställts till 50/60-talsskick och utgör nu en tidsmaskin till stadsdelens första årtionde.Brf Yxan är vår del av Kortedala, där vi bor och trivs!

Kommunikationer

Kortedala har utmärkta spårvagnsförbindelser med centrala Göteborg genom linjerna 6, 7 och 11. Den närmsta hållplatsen är ‘Allhelgonakyrkan’ just ovanför Citytorget. Även hållplatsen ‘Kortedala Torg’ ligger inom bekvämt promenadavstånd.Linje 6 går från Kortedala (Aprilgatan) via bland annat Redbergsplatsen, Skånegatan, Korsvägen, Sahlgrenska, Linneplatsen, Järntorget, Nordstan och ut på Hisingen till Länsmansgården.Linje 7 och 11 är snabbast in till Centralstationen/Drottningtorget (ca: 17 minuter). Båda linjerna kommer från Bergsjön (Komettorget) och går via snabbspåret in till centrala Göteborg. Därefter går 7:an via bland annat Valand, Chalmers, Sahlgrenska och Marklandsgatan till Tynnered (Opaltorget). Linje 11 passerar efter Brunnsparken bland annat Domkyrkan, Järntorget, Mariaplan och Kungssten på sin väg ut till Saltholmen.

Västtrafiks hemsida hittar du allt du behöver för din resa med kollektivtrafiken!

Även Flexlinjen har trafik i Kortedala. Klicka här för mer information.