Styrelse & förtroendevalda

Styrelsen består av:

Åke Peterson – Ordförande

Henrik Holmgren – Vice Ordförande

Kerstin Lindén – Sekreterare

Elzbieta Marcinkiewicz – Vice Sekreterare

Renata Sandelin – Ledamot

Martin Schubach – Suppleant

Cristian Radalj – Suppleant

Lena Beijer – Suppleant

 

Övriga förtroendevalda:

Susanne Liljenström – Föreningsrevisor

Zeljka Laic – Föreningsrevisorsuppleant

Gullan Johansson – Sammankallande valberedare

Lars Nygren – Valberedare

Tadija Pejinovic – Valberedare