Uteplatser

Uteplatser finns på följande adresser
Första Majgatan 22–24
Lövmånadsgatan 5
Västra Midvintersgatan 7
Östra Midvintersgatan 13
Östra Midvintersgatan 19

Det finns även fyra grillplatser
Lövmånadsgatan 3 (på baksidan vid gångvägen till affärshuset)
Lövmånadsgatan 4
Västra Midvintersgatan 7
mellan Östra Midvintersgatan 13 och Lövmånadsgatan 3

Glöm inte att städa efter er! Ta med er därifrån vad ni tog dit, inklusive engångsgrillar (som skall vara noggrant släckta så att de inte orsakar brand).