Uteplatser

Uteplatser finns på följande adresser:

Östra Midvintersgatan 13

Östra Midvintersgatan 19

Östra Midvintersgatan 22-24 (på baksidan)

Första Majgatan 22-24

Västra Midvintersgatan 7

Det finns även två grillplatser:

Lövmånadsgatan 3 (på baksidan vid gångvägen till affärshuset)

Lövmånadsgatan 4

Glöm inte att städa efter er! Ta med er därifrån vad ni tog dit, inklusive engångsgrillar (som skall vara noggrant släckta så att de inte orsakar brand).