Kollektiv anslutning av bredband

2018-02-27

På årsstämman 2017-11-30 togs beslut om kollektiv anslutning av bredband. Brf Yxans bredbandsleverantör är AllTele.

Detta innebär:

-Minskad administration. Det är tidskrävande att hålla register på vem som är ansluten.

-Medför en lägre kostnad. Om alla betalar för bredband delas kostnaderna på fler användare.

-Kostnaden beräknas minska till 99 kr/månad, från dagens 149 kr/månad.

-Är en förutsättning för att man i framtiden skall ha möjlighet att distribuera TV via bredbandet.

-Att det finns möjlighet att teckna abonnemang för fast telefoni via bredbandet, vilket är mycket prisvärt.

-Att du som inte har bredband via Brf Yxan kommer att få ett tillägg på 99 kr/månad.

Vad måste jag göra?

-Du som redan har bredband via Brf Yxan behöver inte göra någonting.

-För dig som har ett avtal/abonnemang på bredband hos någon annan leverantör kan det vara en idé att säga upp detta för att inte betala för två bredbandsabonnemang.

När börjar det?

-Kollektiv anslutning börjar från och med 2018-07-01.

Viktigt!

-Det är bara bredbandet som påverkas. Eventuella tilläggstjänster gällande TV påverkas inte.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen Brf Yxan