Sopsortering

2017-09-01

Sopsortering

Tyvärr fungerar sopsorteringen sämre igen och Brf Yxan kommer därför att genomföra kontroller under hösten. Vi boende har själva fattat beslut på årsstämma om att vi skall sopsortera och att felaktig sopsortering skall medföra en sopsorteringsavgift om 500 kronor. Om sopsorteringen inte uppfyller Renovas krav finns det en påtaglig risk att Brf Yxan tvingas höja månadsavgifterna!

Är du osäker på hur du skall sopsortera så hör gärna av dig till styrelse eller personal så hjälper vi dig att komma igång!