Tvätta inte efter klockan 22

2018-01-27

Styrelsen har nåtts av klagomål om störningar från tvättmaskiner i lägenheterna. Om du har en egen tvättmaskin i din lägenhet så tänk på att inte använda den efter klockan 22. Vibrationerna från maskinen fortplantar sig i huset och orsakar störning hos dina grannar.