Fastigheterna

BRF Yxan ligger i norra Kortedala i Göteborg och består av 312 lägenheter fördelade på 11 huskroppar. Därtill har vi ett affärshus med kommersiella hyresgäster.

  • Östra Midvintersgatan 13-19 och 20-24
  • Första Majgatan 14-24
  • Lövmånadsgatan 2-8 och 3-7
  • Västra Midvintersgatan 7
  • Fastlagsgatan 2