Fastighetsskötsel

För det dagliga arbetet med och underhållet av våra fastigheter har BRF Yxan två heltidsanställda fastighetsskötare samt en administratör på halvtid.

Att ha egen personal anställd med god kännedom om våra fastigheter, våra uteområden och inte minst våra medlemmar ger BRF Yxan utmärkta möjligheter att erbjuda ett trivsamt boende och bra service.