Boende & lokaler

Här finns information till Dig som är boende i BRF Yxan om praktiska ting och våra gemensamma utrymmen.

Andrahandsuthyrning

Grundregler vid andrahandsuthyrning av lägenhet i BRF Yxan

-Den som önskar hyra ut i andra hand skall alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker.

-Styrelsen godkänner i regel inte uthyrning i andra hand under längre tid än ett år i taget om inte särskilda skäl föreligger.

-Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras till styrelsen på det kontrakt för ändamålet som finns i bokhandeln (Glöm inte att ange lägenhetsnummer på ansökan). Till ansökan bifogas ett följebrev där skälet till ansökan anges. Skäl skall styrkas genom t ex antagningsbevis (vid studier), arbetsgivarintyg (vid arbete på annan ort) och liknande.

-Ifyllt kontrakt och följebrev lämnas till fastighetsexpeditionen på Lövmånadsgatan 5 i 3 exemplar.

-Personuppgifter inkl. personnummer för den tilltänkta andrahandshyresgästen skall framgå av kontraktet.

-Styrelsen förbehåller sig rätt att inhämta så kallad personupplysning om den tilltänkta andrahandshyresgästen.

-Bostadsrättshavaren bör kontakta sin bank för godkännande av andrahandsuthyrning.

-Bostadsrättshavaren skall informera förvaltaren om vart avgiftsavierna skall skickas. Eventuella merkostnader för detta betalas av bostadsrättshavaren.

-Bostadsrättshavaren skall uppge en egen kontaktadress under tiden för andrahandsuthyrningen.

-Vid andrahandsuthyrning tas en avgift om 2400:- per år (uppdelat på kalendermånad) ut. Denna avgift skall betalas av bostadsrättsinnehavaren. Exempel: En bostadsrättsinnehavare har fått styrelsens godkännande att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand i sex månader. Bostadsrättsinnehavaren får då betala en avgift om totalt 1200:- till föreningen.  Vid nio månaders uthyrning uppgår avgiften till 1800:-. Vid ny godkänd andrahandsuthyrning utgår en ny avgift.

—————————————

Utdrag ur stadgarna för Brf Yxan:

§34

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

—————————————

Utdrag från Hyresnämndens hemsida:

http://www.dom.se/hyresnamnden/Bostadsratt

Bostadsrättslägenheter

Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§) och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 §) liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. Som exempel kan nämnas att föräldrar som vill hyra ut en mindre bostadsrättslägenhet till ett barn kan få hyra ut lägenheten i andra hand under en begränsad tid. Samma gäller för en person som köpt en lägenhet för att använda den efter pensionen.

Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva.

Bestämmelserna gäller även när en bostadsrättshavare ska hyra ut en lokal som innehas med bostadsrätt.

Beaktansvärda skäl:

När kan man få tillstånd av hyresnämnden?

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Hyresnämnden kan lämna tillstånd

-dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand

-dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person

Avgiftsavier

Du har möjlighet att välja hur du vill ha din månadsavgift aviserad:

Autogiro

Du som betalar dina månadsavgifter via autogiro kan få månadsavierna via din e-post istället för på papper.

Om du tycker detta är ett alternativ för dig gör i så fall följande:
Logga in på https://primar.realportal.nu och gå in under ”Mina kunduppgifter” för att registrera ändringen. Dina inloggningsuppgifter finns på de senaste månadsavierna som delats ut i din brevlåda under ”Er referens”. Om du inte har de avierna kvar, kontakta Robin.Iholin@primar.se för att få dina inloggningsuppgifter.

Om du vill ansluta dig till autogiro, kontakta fastighetsexpeditionen för att få en blankett!

E-faktura

Du har nu möjlighet att betala din månadsavgift via e-faktura. Detta anmäler du via din internetbank. Gå in på din internetbank och sök efter Primär Fastighetsförvaltning AB och följ instruktionerna. Dina månadsavier kommer då att kunna tas fram via din internetbank.

Manuell betalning

Om du betalar månadsavgiften manuellt skickas dina avier via posten med avsändare Brf Yxan Göteborg.

Bastu

Du som är boende i BRF Yxan har tillgång till vår bastu som ligger på Lövmånadssgatan 3.

Bredband

BRF Yxan har ett eget nätverk med ett uttag i varje lägenhet.

Samtliga lägenheter är sedan 2018-07-01 kollektivanslutna till föreningens egna fibernätverk efter beslut om detta på årsstämma. Till en kostnad av 99 kronor i månaden får man tillgång till internet via A3 genom nätverket.

Felanmälan görs till A3 via mail:  kundservice@a3.se

Fritidslokalen

Brf Yxan har en fritidslokal i bottenplanet på baksidan av Lövmånadsgatan 8 som medlemmarna kan låna gratis. I lokalen finns ett allmänutrymme, ett enklare kök samt toalett.

Lokalen får brukas som sammankomstlokal för födelsedagskalas, sammanträden och liknande. Dock får inget festande eller aktiviteter som medför oväsen förekomma eftersom det ligger lägenheter ovanför lokalen. Efter klockan 22 skall det vara tyst.

Kontakta fastighetsexpeditionen om du vill låna lokalen.

Avtal för nyttjande av fritidslokalen samt checklista för städning av densamma hittar du här.

Gym

Boende i BRF Yxan kan träna i föreningens gym genom att anmäla sig på fastighetsexpeditionen. Ett träningskort kostar 300 kronor per år och är personligt. Två boende i en bostadsrätt måste alltså lösa var sitt kort för att kunna utnyttja gymmet och så vidare.

Skor i gymmet

Tänk på att det inte är tillåtet att använda utomhusskor i gymmet. Föreningen tvingas tyvärr lägga mycket resurser på att rensa grus, sand och smuts från maskinerna eftersom flera personer går till gymmet i samma skor som de tränar i. Detta leder till höga kostnader för föreningen och alla som bor här. Dessutom ser det illa ut när golvet blir smutsigt! Använd ett par skor för att gå till och från gymmet och ett par inomhusskor att träna i.

Kommersiella lokaler

BRF Yxan har förutom bostadshusen även ett affärshus, beläget på Östra Midvintersgatan. Här hyr vi ut några olika lokaler till kommersiella hyresgäster.

Miljöhus

Sopnedkasten i husen är sedan länge plomberade. Istället sorterar Du ditt hushållsavfall i Kompost och Brännbart. Detta slängs sedan i det miljöhus som du blir tilldelad när du flyttar in.

BRF Yxan har tre stycken fristående miljöhus (mellan Lövmånadsgatan 3 – 5, ovanför Östra Midvintersgatan 20, nedanför Första Majgatan 22) och ett inbyggt i höghuset på Fastlagsgatan 2.

I miljöhusen finns även möjlighet att lämna glödlampor, lysrör samt mindre elektronik. Övrigt avfall (plast, metall, tidningar, färgat och ofärgat glas, papp samt batterier) lämnas i de kommunala återvinningsstationerna. De två som ligger närmast vår förening finns på kortsidan av affärshuset på Östra Midvintersgatan samt mitt emot Citytorget på Första Majgatan.

Tänk på att alltid sortera dina sopor! Felsorterade eller osorterade sopor riskerar att medföra högre utgifter för föreningen och därmed högre månadsavgifter. Är Du osäker på hur Du skall göra – kontakta fastighetsexpeditionen! Det finns även mycket att läsa om hur man skall göra på hemsidan för Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten HÄR.

Det är Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten som genom entreprenör tömmer behållarna för Brännbart och Kompost i miljöhusen en gång i veckan. Om de av någon anledning inte tömt behållarna så att dessa är fulla så kontakta gärna dem och påtala detta. Kontaktuppgifter finner du HÄR.

Större avfall (möbler, miljöfarligt avfall, datorer och annan hemelektronik, vitvaror etc) får de boende själva ta till någon av kommunens Återvinningscentraler. Den närmaste är Kretsloppsparken  Alelyckan, se deras hemsida HÄR.

Ombyggnation

Om du funderar på att bygga om / reparera i din lägenhet bör du tänka på följande:

Titta i stadgarna!

Regler för ombyggnation/renovering samt ansökan/anmälan hittar du här.

Läs mer om vem som svarar för underhållet här.

Meddela grannar i trappuppgång via anslag på anslagstavlan vad Ni avser att göra, om det medför oljud i form av bilning, betongborrning och liknande och sätt även upp meddelandet i intilliggande trappuppgångar.

Skall Du göra förändringar i bärande konstruktioner skall detta i förväg godkännas av föreningen samt bygglov sökas. Ansökan skickas till BRF Yxan, c/o Primär Fastighetsförvaltning, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg . Föreningen såsom fastighetsägare undertecknar ansökan om bygglov.

Avser du att renovera badrum/dusch står föreningen för ny brunn i golv, sådan brunn finns att hämta på fastighetsexpedition. Viktigt att veta vid brunnsbyte: ”tjockleken” av betong under brunnsbotten är mycket tunt och genombilning i grannens tak är snarare regel än undantag. Vi rekommenderar vid denna typ av arbete, att granne under förvarnas och att ytan under skyddas mot ev nedfallande betong (badkarskant, handfat mm). Vid ev genombilning får den som genombilat även stå för reparation av skador hos grannen.

Kontrollera att avstängningsventiler för varm & kallvatten fungerar innan arbetet startar, fungerar dessa dåligt står föreningen för denna reparation, kontakta fastighetsskötaren för utbyte.

Föreningen genomförde stamrenovering år 2000.

Som bostadsrättshavare har du skyldighet att se till att tätskikt i badrum är tätt. För sent utfört underhåll kan vålla skador i stomme och hos grannar.

Vid mindre ingrepp såsom målning och tapetsering krävs inga lov, men tänk på att inte utföra arbeten så att de stör grannar på kvällar och helger.

Balkonger får inglasas endast i höghusen, innan utförande kontakta fastighetsexpeditionen.

Spisfläkt (Köksfläkt) – Du får endast installera en kolfilterfläkt ovanför spisen i köket. Den får absolut inte anslutas till köksventilationen!

Övernattningsrum

BRF Yxan har en övernattningslägenhet om ett rum med två våningssängar (totalt 4 bäddar), pentry och toalett/dusch som medlemmarna kan hyra. Lämpligt om man t ex har gäster och behöver mer utrymme. Övernattningsrummet bokas via fastighetsexpeditionen till en kostnad om 200 kronor per dygn. En deposition om 500 kronor tas ut per utkvitterad nyckel till rummet.

Här kan du ladda ner avtalet för att hyra Övernattningslägenheten i .pdf-form:

Avtal Övernattningsrum

Parkering & Garage

BRF Yxan har 184 parkeringsplatser och 60 garageplatser (varav 23 är varmgarage). Därtill finns 11 stycken besöksplatser för korttidsparkering. Dessa betalas via den parkeringsautomat som är belägen utanför Lövmånadsgatan 5 eller via sms.

Medlem i föreningen som önskar hyra parkeringsplats eller garageplats anmäler detta på fastighetsexpeditionen och placeras därefter i kö. För närvarande är efterfrågan på garageplatser stor och väntetiden därför lång.

Städning och snöröjning av såväl parkeringsplats som garage utförs av den som hyr platsen.

Tvättstugor

BRF Yxan har tvättstugor på följande adresser:

Fastlagsgatan 2
Östra Midvintersgatan 13
Lövmånadsgatan 2
Första Majgatan 20
Första Majgatan 22

Tvättider:

Måndag – fredag:
 
Tvättpass 1: 08:00 – 12:00. Man disponerar sitt torkrum till klockan 13.
Tvättpass 2: 12:00 – 16:00. Man disponerar sitt torkrum från klockan 13 till 17.
Tvättpass 3: 16:00 – 20:00. Man disponerar sitt torkrum från klockan 17 till 21.
 
Lördag:
 
Tvättpass 1: 08:00 – 11:00. Man disponerar sitt torkrum till klockan 12.
Tvättpass 2: 11:00 – 14:00. Man disponerar sitt torkrum från klockan 12 till 15.
Tvättpass 3: 14:00 – 17:00. Man disponerar sitt torkrum från klockan 15 till 18.

Tvättstugorna är stängda på röda dagar och aftnar (med aftnar avses: Julafton, Nyårsafton, Pingstafton, Påskafton, Trettondagsafton samt Midsommarafton).

Vilken tvättstuga Du skall använda får du reda på i samband med att du flyttar in. Vid varje tvättpass har man tillgång till två tvättmaskiner och ett torkrum. Torktumlaren får man dela på med den som har tvättpasset i den andra halvan av tvättstugan.

Det nya elektroniska bokningssystemet för tvättstugorna medför att man måste passa sitt tvättpass sluttid. När tvättiden tar slut kommer man inte längre in i tvättstugan. Tvätten måste alltså vara uthämtad när tiden går ut.  Skulle man missa detta under kontorstid på helgfria vardagar kan man försöka få tag på Brf Yxans personal och i mån av tid få hjälp att öppna tvättstugan. Efter kontorstid och på helger får tvätten bli kvar i tvättstugan till nästföljande dag. Det är inte tillåtet att kontakta styrelsemedlemmar eller föreningspersonal under kvällar och helger om man fått tvätt inlåst. Inte heller Securitas kan hjälpa till att öppna tvättstugor på jourtid!

I affärshusets källare finns en liten tvättstuga med en tvättmaskin och en mattvättmaskin som kan användas dygnet runt och som alltså inte omfattas av de ovanstående tvättstugetiderna. Denna bokas på samma sätt som de vanliga tvättstugorna. Detta kan alla göra via sina lägenhetsnycklar.

Tala med fastighetsexpeditionen för att få veta mer!

Uteplatser

Uteplatser finns på följande adresser:

Östra Midvintersgatan 13

Östra Midvintersgatan 19

Östra Midvintersgatan 22-24 (på baksidan)

Första Majgatan 22-24

Västra Midvintersgatan 7

 

Det finns även två grillplatser:

Lövmånadsgatan 3 (på baksidan vid gångvägen till affärshuset)

Lövmånadsgatan 4

Glöm inte att städa efter er! Ta med er därifrån vad ni tog dit, inklusive engångsgrillar (som skall vara noggrant släckta så att de inte orsakar brand).