Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Yxan bildades 1953 som Riksbyggen Göteborgshus Nr 19, men är sedan 2002 en fristående bostadsrättsförening.

BRF Yxan ligger i norra Kortedala i Göteborg och består av 312 lägenheter fördelade på 11 huskroppar.

Årsredovisningar

Här hittar du BRF Yxans årsredovisningar för de senaste åren. Dokumenten är i .pdf-format.

[embeddoc url=”http://media.brfyxan.se/2020/10/Arsredovisning-2018-2019_compressed.pdf” download=”all” text=”Ladda ner årsredovisningen”]

Äldre årsredovisningar

Årsredovisning 2017-2018
Årsredovisning 2016-2017
Årsredovisning 2015-2016
Årsredovisning 2014-2015
Årsredovisning 2013-2014
Årsredovisning 2012-2013
Årsredovisning 2011-2012
Årsredovisning 2010-2011
Årsredovisning 2009-2010
Årsredovisning 2008-2009
Årsredovisning 2007-2008
Årsredovisning 2006-2007
Årsredovisning 2005-2006

Föreningshistorik

Bostadsrättsföreningen Yxan bildades 1952 när den registrerades som Riksbyggen Göteborgshus Nr 19. Husen uppfördes och de första inflyttningarna skedde 1955. Sedan 2002 är vi en fristående bostadsrättsförening med namnet Brf Yxan Göteborg.

Östra Midvintersgatan 13

Lövmånadsgatan 3 och Östra Midvintersgatan 13

Föreningsregler

TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF YXAN

Brf Yxan Göteborg består av 312 lägenheter. När man valt att bo i ett flerfamiljshus är det extra viktigt att man tar hänsyn till sina grannar då det är lyhört, det skall vara tyst i husen mellan klockan 22.00–06.00, men även under dagtid bör man tänka på att det är lyhört och att man håller nere ljudnivå på tv mm. Kör inte heller tvättmaskin och diskmaskin efter klockan 22.00. Tänk på att gardiner, tavlor, mattor, möbler, tassar under möbler mm dämpar ljud. Har man enbart en storbilds tv och en soffa så kommer det att eka och lägenheten kommer att fungera som en resonanslåda. Se över dina maskiner så som exempelvis tvättmaskin, diskmaskin mm så att de står jämt på tassar och ger så lite ljud ifrån sig som möjligt.
Vid klagomål på grannar, försök först att prata med dem, känns det inte bekvämt, tveka inte att vända dig till expeditionen så skriver vi ett störningsbrev.

Den optimala grannkontakten är när man kan hälsa på sina grannar med ett leende och inte behöver störa sig på dem. Det kan alla som bor i Brf Yxan medverka till antingen genom att prata ut med grannen/grannarna eller som ovan vända sig till expeditionen och be om hjälp. Styrelsen för Brf Yxan vill att alla skall trivas med sitt boende.

Duschning skall ske med stängt fönster, vi får in påpekanden om att folk som skall gå ut eller in från uppgångarna får vatten på sig. Man skall även ha ett duschdraperi som skyddar badrumsfönstret från väta. Trä sväller när det blir vått och kostnaderna för att renovera ett fönster är höga och man får som medlem stå för den kostnaden själv, så tänk på att skydda fönstren från fukt.
När man går hemifrån sin lägenhet skall man se till att alla fönster är stängda, de skall inte stå i vädringsläge, skälet till att fönstren inte skall stå i vädringsläge är att vid eventuell brand så får branden syre. Fönstren skadas också av att stå i vädringsläge en längre tid om man åker bort, trä sväller vid fukt.

Vid renovering av din lägenhet, ta hänsyn till dina grannar. Skriv ett meddelande i uppgången om att du renoverar och när det beräknas vara klart. Påbörja inte rivning av ett kök på en söndag då de flesta är lediga och vill vila. Städa även uppgången efter dig när du har rivit ut allt. Byggdamm skall inte städpersonalen behöva ta. Du som lägenhetsinnehavare ansvarar även för att dina entreprenörer städar efter sig i uppgången. Vid större renovering krävs bygglov, kontakta expeditionen eller vår förvaltare innan du startar upp en större renovering så som rivning av väggar mm.
Tänk på att lägga isolering under parkett golv trägolv mm, det isolerar ljud.
Det är förbjudet att plocka bort element.

Vill du inte ha reklam, sätt upp en skylt, inte ett handskrivet papper, det ser ovårdat ut. Se även till att din entrédörr är ren på utsidan.

I våra entréer/trapphus får inga barnvagnar rullatorer, skor, stövlar, paraplyer, trätavlor på dörrar/ väggar, blomkrukor, entrématta finnas utanför den egna entrédörren.
Detta på grund av krav från Brandmyndigheten. Vid brand är våra entréer/trapphus en brand väg ut och skall vara fria från saker som man kan ramla eller skada sig på mm. Mycket av materialet som nämnts ovan är även brännbart och skapar en enorm rökutveckling vid brand.

Se över hur din fläkt är monterad, enbart kolfilterfläkt får kopplas in i låghusen. I höghusen kan man ha antingen kolfilterfläkt eller utdragskåpa. Brf Yxan får ofta in påpekanden om matos från grannar, det kan komma av att fläkten är kopplad till utdragsventilen, vilket inte är tillåtet.
Kolfiltret i fläkten bör bytas 1-2 gånger per år beroende på hur ofta man använder fläkten.

Sitter ni på balkongen sent om natten, tänk på att prata lågmält.
Till alla rökare, vänligen släng inte fimpar ut från balkongen eller från annat fönster. Det kan börja brinna och fimpar räknas som nedskräpning. Det har även hänt att fimpar hamnat på andras balkonger och finns där något brännbart kan det vara starten till en lägenhetsbrand.
Balkonglådor skall hängas innanför balkongen. Det är inte tillåtet att hänga krukor i snöre, fastsatta i balkongen över. Detta på grund av att snöret kan brista vid vind/storm och bli en fara. Gäller alla även boende på första våningen. Vid vattning av blommor på balkongen, lägg ut en trasa så att dina grannar under slipper få vatten på sin balkong.
Skakning av täcken, dukar mm är inte tillåtet om man har en balkonggranne under sig. Det är inte grannvänligt att skaka ner sitt skräp till grannen under. Detsamma gäller för er som skakar era mattor mm ut i trappuppgången, samma sak gäller där, städerskorna blir förtvivlade av allt mer jobb det innebär för dem.
Samla inte skräp på balkongen, balkongen är föreningens ansikte utåt.
Grillning på balkongen är enbart tillåtet med el grill, Obs! kolgrill är förbjudet att använda på balkongen.

Kolgrill får endast användas på våra uteplatser och under uppsikt, är det en torr period och de rekommenderar grillförbud, gäller det oss också såklart. När du grillat klart skall du lämna uteplatsen i det skick som den var när du kom dit.
Samma sortering av sopor gäller för det som du har grillat. Allt sorteringsbart material skall till de blå kuberna, matrester i de bruna påsarna mm. Grillkol sorteras som restsopa, men vänta med att slänga kolen tills den är kall, så att inte brand uppstår i miljöhuset. Eller häll vatten på kolen.

Paraboler monterade i föreningens egendom så som fasad, balkongplatta, balkongräcke är förbjudet.

Inget får ställas i källargångar eller vindsgångar på grund av Brandsäkerheten.

Tvättstugan skall rengöras efter att du använt den. Golvet skall rengöras i både tvättstugan och torkrummet. Luddfilter skall rengöras i torktumlare. Torka även ur tvättmedelsfacken från rester av tvättmedel.
Vi har enbart en torktumlare, så det gäller att samarbeta/fråga den andra personen som tvättar under samma tid och använda torktumlaren varannan gång.

Sopsortering!
Alla som bor i vår förening har fått information om hur sopsorteringen fungerar. Många sköter sopsorteringen, men tyvärr gäller inte det alla. Vid en årsstämma beslutades det av medlemmarna själva att en sopavgift skall tas ut av dem som inte sop sorterar. Brf Yxan och de som hämtar soporna gör kontroller.
Våra återvinningsstationer finns vid affärshuset/gymmet samt på Första Majgatan. Se även info om sopsortering i soprummen/miljörummen.
Har du frågor kring sopsorteringen/är osäker om hur något skall slängas, kontakta fastighetsexpeditionen, tfn 031 46 97 50 för mer info.

Parkera innanför de vita strecken på din parkeringsplats. Alla gör inte det.
Snöskottning av parkeringsplatsen skall skötas av den som använder platsen. I mån av tid kommer fastighetsskötarna att skotta parkeringarna, men det prioriteras inte vid hög belastning.

Lämna inte din hund ensam hemma om den ylar eller skäller.

Rasta inte hundar mot våra husgrunder, eller på våra uteplatser.

Håll reda på era utekatter, så att de inte förorenar på lekplatser mm.

Glöm inte att stänga av väckarklockor när du åker bort på semester, samt slänga illaluktande sopor.

Har du varit ute och rest, tänk på att vädra resväskan och skaka textilier utomhus. Tvätta alla kläder i 60 grader enligt Anticimex rekommendationer. Går inte det skaka kläderna utomhus.
Kackerlackor och vägglöss har ökat de senaste åren. Vägglöss kan man få med sig om man köper textilier på second hand. Var uppmärksam och kolla i sömmarna, är det små svarat prickar där kan det vara spillning från vägglöss. Släng dessa textilier omedelbart.

Ställ inte ut sopor i trappuppgången, låt soporna stå kvar inne i hallen tills du skall gå ut, sopor brukar lukta så det är inte vänligt mot sina grannar att ställa ut soporna i uppgången.

Kanske tycker du att det är mycket regler att hålla reda på, vi kan bara förklara att dessa trivselregler har vi sammanställt genom att det är detta som det klagas på. Har man svårt att ta hänsyn till dessa trivselregler kan det vara så att man valt fel boende, att bo i lägenhet är inte samma sak som att bo i ett eget hus.
Tänk på att betala in hyran i tid, det kostar föreningen pengar om inte hyran inkommer i tid.

Varje vår har vi en städdag som är frivillig, vi annonserar upp den i varje trappuppgång. Det brukar vara jättetrevligt, kom gärna och umgås med dina grannar för en dag.

Med hopp om att dessa trivselregler skall göra det trivsamt för alla att bo i Brf Yxan.

Föreningsstämma

BRF Yxan arbetar efter så kallat brutet räkenskapsår (1 Juli till 30 Juni) och håller ordinarie föreningsstämma en gång om året. Föreningsstämman skall hållas inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast 2 veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. Vanligtvis brukar vår ordinarie föreningsstämma ligga i slutet av november.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman och anslås på informationstavlorna i trapphusen och/eller via medlemmarnas brevlådor.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

——-

Påverka!

Motioner till föreningstämman kan lämnas in året runt, men skall enligt stadgarna § 24 vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 31 juli årligen för att kunna behandlas på därpå följande föreningsstämma.

En brevlåda för inlämning finns vid fastighetsexpeditionen i trapphuset på Lövmånadsgatan 5.

En motion bör innehålla en kortfattad redogörelse för den fråga som skall behandlas samt avslutas med förslag till åtgärd.

Fövaltning

BRF Yxan köper in förvaltning från Primär Fastighetsförvaltning AB. Vår förvaltare heter Joakim Nordin. Han nås via:

Adress: Joakim Nordin, Primär Fastighetsförvaltning AB, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg

Telefon: 031–709 10 00

E-post:  joakim.nordin@primar.se

Stadgar

[embeddoc url=”http://media.brfyxan.se/2020/11/Stadgar-Brf-Yxan-2018.pdf” download=”all” text=”Ladda ner stadgarna som pdf”]

 

Mäklarinformation

Förening: BRF Yxan

Föreningstyp: Äkta bostadsrättsförening.

Kommun: Göteborg

Församling: Kortedala

Stadsdelsnämnd: Östra Göteborg

Registrerad: 1952 (som Riksbyggen Göteborgshus nr 19). Fristående som BRF Yxan sedan 2002.

Fastigheter: 11 huskroppar med totalt 312 lägenheter och ett affärshus samt fristående miljöhus och garage.

Adresser: Fastlagsgatan 2, Första Majgatan 14-24, Lövmånadsgatan 2-8 och 3-7, Västra Midvintersgatan 7 samt Östra Midvintersgatan 13-19 och 20-24. Affärshuset har adress Östra Midvintersgatan 9.

Förvaltning: Teknisk och ekonomisk förvaltning via Primär Fastigheter.

Revision: KPMG Bohlins

Fastighetsskötsel: BRF Yxan har två heltidsanställda fastighetsskötare och en administratör på halvtid.

Avgift: I månadsavgiften ingår värme (står som en egen post på inbetalningsavierna) och vatten.

Hissar: Ja, i höghusen. Låghusen saknar hissar.

Parkering: Föreningen har såväl parkeringsplatser utomhus som garageplatser (kall- och varmgarage). Vi brukar kunna erbjuda utomhusplatser tämligen omgående, men till garageplatserna är det kö med lång väntetid. Det finns även 11 besöksplatser som betalas via parkeringsautomat eller sms.

TV: Från och med den 1 april 2020 är samtliga lägenheter kollektivt anslutna till ett avtal med Com Hem om Digital TV Silver Flex. Avgiften uppgår till 145  kronor per månad.

Bredband: Efter beslut på årsstämma är samtliga lägenheter i föreningen sedan 2018-07-01 kollektivanslutna till föreningens egna fibernätverk. Till en kostnad av 99 kronor i månaden får man tillgång till internet via A3 genom nätverket. Det finns ett nätverksuttag i varje lägenhet.

Tvättstugor: BRF Yxan har 6 stycken tvättstugor på följande adresser: Fastlagsgatan 2, Östra Midvintersgatan 13, Lövmånadsgatan 2, Första Majgatan 20, Första Majgatan 22 samt i affärshusets källare.

Lokaler: Det finns samlingslokal, ”Fritidslokalen”, som medlemmarna kan låna. Det finns även ett övernattningsrum som kan hyras för 200 kronor per dygn samt en deposition om 500 kronor per utkvitterad nyckel till rummet. Cykel- och barnvagnsrum finns i några av husen. Föreningen har ett gym i affärshusets källare. Till detta löser man personligt gymkort för 300 kronor per år.

Sophantering: Sopor sorteras av de boende i Komposterbart och Brännbart och slängs i det Miljöhus (BRF Yxan har fyra stycken) som man tilldelas när man flyttar in. I nära anslutning till området finns två kommunala återvinningsstationer för tidningar, plast, papp, metall, glas och batterier. Större avfall får man själv forsla bort till någon av kommunens återvinningscentraler.

Ventilation: Mekanisk i höghusen och självdrag i låghusen.

Inre fond: Saknas

Stadgar: Se fliken stadgar

Årsredovisningar: Se fliken årsredovisningar

Energideklaration: Återfinns här.

Överlåtelseblankett: Har Du här!

Underhållsplan: Finns tillgänglig på fastighetsexpeditionen på Lövmånadsgatan 5. Underhållsplanen är framtagen utifrån styrelsens bedömning av läget för stunden och kan komma att revideras beroende på behov och ekonomiska resurser.

Stambyte: Genomfördes år 2000.

 

Styrelse & förtroendevalda

Styrelsen består av:

Åke Peterson – Ordförande

Henrik Holmgren – Vice Ordförande

Kerstin Lindén – Sekreterare

Elzbieta Marcinkiewicz – Vice Sekreterare

Renata Sandelin – Ledamot

Martin Schubach – Suppleant

Cristian Radalj – Suppleant

Lena Beijer – Suppleant

 

Övriga förtroendevalda:

Susanne Liljenström – Föreningsrevisor

Zeljka Laic – Föreningsrevisorsuppleant

Gullan Johansson – Sammankallande valberedare

Lars Nygren – Valberedare

Tadija Pejinovic – Valberedare